Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uruchomienie spektrometru FT-IR-UV-Vis z interfejsem TGA oraz GC-MS i funkcjonalnością Rapid Scan w Laboratoriach Zaawansowanych Materiałów

Uruchomienie spektroskopowego stanowiska pomiarowego do badania własności katalitycznych powierzchni

Laboratorium Zaawansowanych Materiałów zostało wyposażone w stanowisko pomiarowe, w którego skład wchodzi spektrometr FT-IR-UV-Vis z interfejsem TGA oraz GC-MS i funkcjonalnością Rapid Scan. Urządzenie to pozwala na rejestrację widm w czasie milisekund, co umożliwia detekcję krótko-żyjących produktów pośrednich reakcji chemicznych. Istnieje możliwość połączenia spektrometru z innymi technikami analitycznymi: spektrometrią mas, chromatografią gazową i analizatorem termograwimetrycznym i kalorymetrycznym. Tak rozbudowany wachlarz technik analityczny pozwala na jednoczesną rejestracje sygnału spektroskopowego z analiza produktów w realnych warunkach reakcji badanego procesu. Otwiera to możliwości zaawansowanych badań właściwości katalitycznych materiałów, co stanowi punkt centralny zainteresowania ze strony branży syntezy chemicznej, katalizy heterogenicznej, jak również istotne jest w badaniach nad poprawą jakości powietrza.

Polecamy również
Zdjęcie mikroskopu z Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

Zdjęcie mikroskopu z Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

ATOMIN DAY

Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

Instalacja mikroskopu LEEM w Laboratorium Materiałowych Badań Mikro- i Nanostrukturalnych

Instalacja mikroskopu LEEM w Laboratorium Materiałowych Badań Mikro- i Nanostrukturalnych