Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

System do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas

Opis stanowiska

Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej wzbogacone zostanie o nowoczesny system do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas. Umożliwi to prowadzenie badań z zastosowaniem ekstrakcji, rozdzielania oraz identyfikacji różnorodnych składników w złożonych matrycach próbek biologicznych i niebiologicznych, przy zastosowaniu układu do chromatografii i ekstrakcji w stanie nadkrytycznym sprzężonych ze spektrometrią mas (on-line SFE-SFC-MS/MS). Pozwoli to na kompleksową i wszechstronną analizę zarówno próbek syntetycznych, jak i materiałów na potrzeby nauk biomedycznych, toksykologicznych, farmaceutycznych (poszukiwania nowych leków), bezpieczeństwa żywności, biomonitoringu środowiska oraz przemysłu. Zaletami zastosowania CO2 w stanie nadkrytycznym jest brak lub minimalizacja rozkładu labilnych związków w czasie procesu ekstrakcji, jej znaczne przyspieszenie w porównaniu do konwencjonalnych technik oraz prostota przygotowania próbki do badań. Nadkrytyczny CO2 jako faza ruchoma jest wielokrotnie tańszy, nietoksyczny i bardziej skuteczny od klasycznych faz, tj. heksanu, acetonitrylu.

Badania

W zakresie badań proteomicznych (analiza ilościowa) nowa aparatura umożliwi rozpoczęcie projektów badawczych mających na celu wprowadzenie do użytku biomarkerów wczesnej diagnostyki chorób: metabolicznych (np. cukrzyca), psychicznych (np. depresja i schizofrenia), neurodegradacyjnych (choroba Parkinsona i Alzheimera). Planuje się badania związane z oceną bezpieczeństwa suplementów żywności i kosmetyków (szczególnie nutrikosmetyków).