Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uruchomienie nowoczesnego systemu do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas w Laboratoriach Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii

Uruchomienie stanowiska pomiarowego umożliwiającego kompleksową analizę próbek syntetycznych, materiałów biomedycznych, farmaceutycznych

Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej wzbogacone zostało o nowoczesny system do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas. Umożliwia to pracownikom Laboratorium prowadzenia badań z zastosowaniem ekstrakcji, rozdzielania oraz identyfikacji różnorodnych składników w złożonych matrycach próbek biologicznych i niebiologicznych, przy zastosowaniu układu do chromatografii i ekstrakcji w stanie nadkrytycznym sprzężonych ze spektrometrią mas (on-line SFE-SFC-MS/MS). Otwiera to możliwości przeprowadzania kompleksowej i wszechstronnej analizy próbek syntetycznych, jak i materiałów na potrzeby nauk biomedycznych, toksykologicznych, farmaceutycznych (poszukiwania nowych leków), bezpieczeństwa żywności, biomonitoringu środowiska oraz przemysłu.

Polecamy również
Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

Szkolenie z obsługi cytometru w Centrum Teranostyki

Szkolenie z obsługi cytometru w Centrum Teranostyki

Nowy sprzęt w Centrum Teranostyki

Nowy sprzęt w Centrum Teranostyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Szkolenie z obsługi cytometru w Centrum Teranostyki

18.04.2023
Szkolenie użytkownika systemu Spectral Cell Analyzer ID700TM/Cell Sorter SH800S
więcej o Szkolenie z obsługi cytometru w Centrum Teranostyki

Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

18.04.2023
Instalacja systemu Spectral Cell Analyzer ID700TM/Cell Sorter SH800S
więcej o Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

Nowy sprzęt w Centrum Teranostyki

18.04.2023
Uruchomienie stanowiska pomiarowego umożliwiającego badania biomedyczne
więcej o Nowy sprzęt w Centrum Teranostyki

Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

01.04.2022
W Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej, w Grupie Zimnych Atomów i Centrów Barwnych w Diamentach uruchomiono mikroskop konfokalny, będący główną częścią mikroskopu do badania pojedynczych defektów kwantowych i nanopróbek
więcej o Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

Uruchomienie nowoczesnego systemu do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas w Laboratoriach Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii

08.03.2022
Uruchomienie stanowiska pomiarowego umożliwiającego kompleksową analizę próbek syntetycznych, materiałów biomedycznych, farmaceutycznych
więcej o Uruchomienie nowoczesnego systemu do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas w Laboratoriach Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii