Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis projektu – cele:

Projekt ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki ogniskuje się wokół strategicznej infrastruktury badawczej zespołu laboratoriów Wydziału Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdującej się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMID). Ma dwa główne, ściśle powiązane ze sobą cele:

  • Wzmocnienie i rozbudowa parku aparaturowego
  • Zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych

Osiągnięcie celu pierwszego poprzez zakupy unikatowej aparatury badawczej oraz poprzez unowocześnianie istniejących urządzeń skutkować będzie poszerzeniem dotychczasowych możliwości analitycznych i badawczych. Natomiast realizacja celu drugiego doprowadzi do skrócenia dystansu pomiędzy środowiskiem naukowo-badawczym Uniwersytetu Jagiellońskiego a szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym, ułatwiając tym samym transfer technologii i wiedzy.

Wspomniane cele zaowocują również szeregiem interdyscyplinarnych działań przewidzianych w obszernej agendzie badawczej projektu, które nakierunkowane są na badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe nad nowymi zaawansowanymi materiałami dla zastosowań telekomunikacyjnych, technologii informatycznych, energetycznych, medycznych i przyjaznych środowisku.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Konkurs 4/4.2/2020

Całkowity koszt realizacji Projektu: 97 137 421,06 zł

Dofinansowanie: 67 850 871,97 zł

http://www.mapadotacji.gov.pl