Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uruchomienie nowoczesnego systemu do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas w Laboratoriach Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii

Uruchomienie stanowiska pomiarowego umożliwiającego kompleksową analizę próbek syntetycznych, materiałów biomedycznych, farmaceutycznych

Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej wzbogacone zostało o nowoczesny system do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas. Umożliwia to pracownikom Laboratorium prowadzenia badań z zastosowaniem ekstrakcji, rozdzielania oraz identyfikacji różnorodnych składników w złożonych matrycach próbek biologicznych i niebiologicznych, przy zastosowaniu układu do chromatografii i ekstrakcji w stanie nadkrytycznym sprzężonych ze spektrometrią mas (on-line SFE-SFC-MS/MS). Otwiera to możliwości przeprowadzania kompleksowej i wszechstronnej analizy próbek syntetycznych, jak i materiałów na potrzeby nauk biomedycznych, toksykologicznych, farmaceutycznych (poszukiwania nowych leków), bezpieczeństwa żywności, biomonitoringu środowiska oraz przemysłu.

Polecamy również
Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej
Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej
Uruchomienie spektrometru FT-IR-UV-Vis z interfejsem TGA oraz GC-MS i funkcjonalnością Rapid Scan w Laboratoriach Zaawansowanych Materiałów
Uruchomienie spektrometru FT-IR-UV-Vis z interfejsem TGA oraz GC-MS i funkcjonalnością Rapid Scan w Laboratoriach Zaawansowanych Materiałów