Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura Zespołu Laboratoriów CENTRUM ATOMIN

Infrastruktura CENTRUM ATOMIN ma charakter rozproszony i zlokalizowana jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w budynkach Wydziału Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Identyfikacja potrzeb badawczych oraz zapotrzebowania na usługi badawcze pozwoliła wyłonić Zespoły Laboratoriów utworzonych w ramch projektu ATOMIN, które stanowią bazę do realizacji przedsięwzięcia ATOMIN 2.0. Struktura Zespołu Laboratoriów ma ułatwiać realizację badań i usług w czterech obszarach tematycznych zogniskowanych wokół zagadnien dotyczących materiałów dla zastosowań:

  • telekomunikacyjnych i technologii informatycznych,
  • energetycznych
  • medycznych
  • przyjaznych środowisku.

Spektroskopii Mössbauerowskiej

Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych i Nadprzewodnictwa

Materiałowych Badań Mikro- i Nanostrukturalnych

Ciekłych Kryształów

Innowacyjnych Materiałów Funkcjonalnych i Katalitycznych

Inżynierii Krystalicznej

Nanostruktur

Spektroskopii Fotoelektronów

Mikroskopii Konfokalnej i Elipsometrii

Inżynierii i Analizy Nanowarstw i Biomedycznych Struktur Molekularnych

Mikrotomografii Komputerowej

Dynamiki i Oddziaływań Biomolekularnych

Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

więcej o Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

Syntezy i Badań Związków Bioaktywnych i Biomateriałów

Syntezy Stereoselektywnej i Badań Biomimetyków i Surfaktantów

Analityczne Materiałów Biologicznych

Ultraszybkich Procesów

Spektroskopii Molekularnej i Informatyki Kwantowej

Diagnostyki Fotonicznej

więcej o Diagnostyki Fotonicznej

Fotochemii i Szybkich Technik Kinetycznych

Modelowania Dynamiki Molekularnej i Hydrodynamiki

Modelowania Molekularnego