Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uruchomienie spektrometru FT-IR-UV-Vis z interfejsem TGA oraz GC-MS i funkcjonalnością Rapid Scan w Laboratoriach Zaawansowanych Materiałów

Uruchomienie spektroskopowego stanowiska pomiarowego do badania własności katalitycznych powierzchni

Laboratorium Zaawansowanych Materiałów zostało wyposażone w stanowisko pomiarowe, w którego skład wchodzi spektrometr FT-IR-UV-Vis z interfejsem TGA oraz GC-MS i funkcjonalnością Rapid Scan. Urządzenie to pozwala na rejestrację widm w czasie milisekund, co umożliwia detekcję krótko-żyjących produktów pośrednich reakcji chemicznych. Istnieje możliwość połączenia spektrometru z innymi technikami analitycznymi: spektrometrią mas, chromatografią gazową i analizatorem termograwimetrycznym i kalorymetrycznym. Tak rozbudowany wachlarz technik analityczny pozwala na jednoczesną rejestracje sygnału spektroskopowego z analiza produktów w realnych warunkach reakcji badanego procesu. Otwiera to możliwości zaawansowanych badań właściwości katalitycznych materiałów, co stanowi punkt centralny zainteresowania ze strony branży syntezy chemicznej, katalizy heterogenicznej, jak również istotne jest w badaniach nad poprawą jakości powietrza.

Polecamy również
Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

Szkolenie z obsługi cytometru w Centrum Teranostyki

Szkolenie z obsługi cytometru w Centrum Teranostyki

Uruchomienie nowoczesnego systemu do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas w Laboratoriach Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii

Uruchomienie nowoczesnego systemu do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas w Laboratoriach Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Szkolenie z obsługi cytometru w Centrum Teranostyki

18.04.2023
Szkolenie użytkownika systemu Spectral Cell Analyzer ID700TM/Cell Sorter SH800S
więcej o Szkolenie z obsługi cytometru w Centrum Teranostyki

Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

18.04.2023
Instalacja systemu Spectral Cell Analyzer ID700TM/Cell Sorter SH800S
więcej o Instalacja cytometru w Centrum Teranostyki

Nowy sprzęt w Centrum Teranostyki

18.04.2023
Uruchomienie stanowiska pomiarowego umożliwiającego badania biomedyczne
więcej o Nowy sprzęt w Centrum Teranostyki

Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

01.04.2022
W Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej, w Grupie Zimnych Atomów i Centrów Barwnych w Diamentach uruchomiono mikroskop konfokalny, będący główną częścią mikroskopu do badania pojedynczych defektów kwantowych i nanopróbek
więcej o Uruchomienie mikroskopu konfokalnego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

Uruchomienie nowoczesnego systemu do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas w Laboratoriach Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii

08.03.2022
Uruchomienie stanowiska pomiarowego umożliwiającego kompleksową analizę próbek syntetycznych, materiałów biomedycznych, farmaceutycznych
więcej o Uruchomienie nowoczesnego systemu do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas w Laboratoriach Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii